Cynllun yw'r Gyllideb Ddrafft sy'n nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gwario'ch arian. Dyma gyfle i chi gyfrannu! Hoffai'r Pwyllgor glywed eich barn ynghylch sut y caiff eich arian ei wario .

(Mwy o wybodaeth)

Bydd eich syniadau yn cael eu hystyried gan Aelodau'r Pwyllgor Cyllid.

Mae croeso i chi gyflwyno eich syniadau yn ogystal â rhoi barn a chynnig sylwadau a gaiff eu cyflwyno gan bobl eraill

The Draft Budget is a plan for how the Welsh Government intends to spend your money. This is where you come in! The Committee would like to hear your views on how your money is spent.  (More info)

 

Your ideas will be considered by Members of the Finance Committee.

Please post your ideas and feel free to rate and comment on those posted by others.  

 

5 ideas