Yn 2018, bydd Cymru yn cyflwyno’r dreth Gymreig gyntaf ers 800 mlynedd! Bydd Llywodraeth Cymru yn cymryd cyfrifoldeb am Dreth Dir y Dreth Stamp; bydd y Dreth Trafodiadau Tir yn cymryd lle'r dreth hon a bydd yn effeithio prynwyr tai a busnesau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru. Rydym am glywed beth yw eich syniadau chi am y treth newydd (Mwy o wybodaeth)

Bydd eich syniadau yn cael eu hystyried gan Aelodau'r Pwyllgor Cyllid.

Mae croeso i chi gyflwyno eich syniadau yn ogystal â rhoi barn a chynnig sylwadau a gaiff eu cyflwyno gan bobl eraill

In 2018, Wales will introduce the first Welsh Tax for 800 years! The Welsh Government will take responsibility for Stamp Duty Land Tax which will be replaced by Land Transaction Tax and will affect home buyers and businesses located in Wales.  We want to know what your ideas are about the new tax   (More info)

Your ideas will be considered by Members of the Finance Committee.

Please post your ideas and feel free to rate and comment on those posted by others.   

 

7 ideas