Pleidlais 16 oed

Pobl ifanc yw'r dyfodol. Mae yna fanteision ac anfanteision i leihau'r oed pleidleisio i 16 oed. Byddai angen mwy o wybodaeth ar bobl ifanc er mwyn iddynt allu gwneud pernderfyniadau synhwyrol a chymryd diddordeb. Mae angen addysgu gwleidyddiaeth yn yr ysgol.

Why the contribution is important

Mae angen gwneud gwleidyddiaeth yn fwy perthnasol a'i addysgu i bobl ifanc.

by GwasCyhBl12201819 on April 09, 2019 at 10:52AM

Current Rating

0.0
Average score : 0.0
Based on : 0 votes

Comments

 • Posted by SeneddRhysJ April 09, 2019 at 15:21

  Translation of @GwasCyhBL12201819:-

  “Young people are the future. Lowering the voting age to 16 has its advantages and disadvantages. Young people would need more information so that they can make informed decisions and take an interest. We need to teach politics in schools.”

  Pam mae'r cyfraniad yn bwysig

  “Politics should be made more relevant and taught to young people.”

  Diolch i chi am rhannu eich barn efo ni @GwasCyhBl12201819 - A oes gennych farn ynghylch pa bynciau y dylid eu cynnwys fel rhan o addysg wleidyddol a dinasyddiaeth?

  Thank you for sharing your views with us @GwasCyhBl12201819 - Do you have a view on which subjects should be included as part of political education and citizenship?

Log in or register to add comments and rate ideas