Dylai gwersi gwleidyddiaeth yn yr ysgol dysgu y gwahanol athroniaethau

Rydw i’n cytuno bod angen dysgu am y system wleidyddol yng Nghymru a’r Deurnas Unedig yn ein gwersi ysgol. Ond rydw i hefyd yn credu dylen ni dysgu am y termau cyffredin o fewn gwleidyddiaeth a’r athroniaethau gwahanol er mwyn i bobl ifanc gallu deall a dysgu am y safbwyntiau gwahanol yn gytbwys, ac yna dechrau trafodaethau gydag eraill gan adael i’r person ifanc dod i gasgliad ei hun ar beth yw ei barn gwleidyddol nhw.

Why the contribution is important

Mae’n syniad pwysig achos bydd e’n caniatau pobl ifanc i ddysgu am y byd wleidyddol a’r safbwyntiau gwahanol mewn ffordd di-duedd gan wneud barn ei hunain, yn hytrach un sy’n dod o geg llawn-duedd gwleidydd.

by efanfairclough on April 29, 2019 at 05:56PM

Current Rating

0.0
Average score : 0.0
Based on : 0 votes

Comments

 • Posted by SeneddRhysJ April 30, 2019 at 14:46

  Translation of @efanfairclough post:

  Politics lessons in schools should teach the various philosophies
  I agree that there is a need to learn about the political system in Wales and the United Kingdom in our school lessons. But I also believe that we should learn about the general terms within politics and the different philosophies so that young people can understand and learn about the different viewpoints in a balanced way, and then start discussions with others, allowing the young person to come to their own conclusion as to their own political view.

  Why the contribution is important
  It is an important idea because it will allow young people to learn about the political world and the different viewpoints in an impartial way, forming their own views, rather than one which comes from a mouth full of political bias.”
 • Posted by efanfairclough April 30, 2019 at 21:53

  Fy enw i yw Efan fairclough, rydw i’n 16, rydw i’n dod o Bontypridd, rydw i’n mynd i Ysgol Gyfun Garth Olwg, ac rydw i’n aelod o Senedd Ieuenctid Cymru.

  My name is Efan Fairclough, I’m 16 years old, I come from Pontypridd, I attend Ysgol Gyfun Garth Olwg, and i’m a member of the Welsh Youth Parliament.
Log in or register to add comments and rate ideas