Addysg wleidyddol yn y Cartref

Un ffordd gall addysg wleidyddol yn yr Ysgol gael ei chryfhau yw drwy hybu addysg yn y Cartref. Bydd hwn yn hynod o bwysig mewn addysgu cartref (home schooling). Mae angen danfon taflenni gwybodaeth hawdd i ddeall am etholiad i bob tŷ, sy'n hybu trafodaeth yn y cartref am wleidyddiaeth, fel bod pawb yn cymryd diddordeb mewn gwleidyddiaeth. Bydd hyn yn sicrhau bod pobl ifanc yn pleidleisio yn etholiadau. Hefyd ffurf arall o estyn allan i bobl adref yw drwy ar lein. Mae angen ymgyrch brwd ar rwydweithiau cymdeithasol er mwyn hybu dealltwriaeth a brwdfrydedd mewn etholiadau.

Why the contribution is important

Yn fy marn i rydych yn gallu cael llawer o ddylanwad oddi wrth eich rhieni neu ofalwyr. Felly mae angen i'r addysg dechrau yn y cartref. Mae angen hybu diddordeb mewn gwleidyddiaeth yn y cartref, fel bod mwy o etholwyr yn pleidleisio, fel bod ein democratiaeth yn fwy cynhwysol o ein cymdeithas.

by Caiphillips on April 25, 2019 at 02:21PM

Current Rating

0.0
Average score : 0.0
Based on : 0 votes

Comments

 • Posted by SeneddRhysJ May 01, 2019 at 11:09

  Translation of @Caiphillips post:-

  Political education in the home

  One way of boosting political education at school is to promote such education in the home. This will be extremely important in the case of home schooling. We need to have easy-to-understand information leaflets sent to every house, promoting the political discussion in the home, so that everyone takes an interest in politics. This will ensure that young people turn out to vote in elections. Online communication is another way of reaching out to people at home. There needs to be an enthusiastic campaign on social networks to better people’s understanding of elections and their enthusiasm for them.

  Why the contribution is important

  In my opinion, your parents or carers can have a significant influence on you. So, the education needs to start at home. An interest in politics needs to be nurtured in the home, so that more constituents cast their vote, so that our democracy can be more representative of our society.
Log in or register to add comments and rate ideas