Cyfle i ddweud eich dweud - Have Your Say

View the english version

Defnyddir pecyn ‘Dialogue’ i gynnal trafodaethau agored a chynhyrchu syniadau y gellir gweithredu arnynt mewn ymateb i heriau penodol. 

Gallwch bori drwy’r trafodaethau, cyflwyno’ch syniadau’ch hun, darllen syniadau pobl eraill, rhoi sgôr iddynt a rhoi sylwadau arnynt.

Edrychwch ar y problemau a gyflwynir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a rhowch sylwadau ar rai o’r problemau mwyaf sy’n wynebu Cymru heddiw. Bydd Aelodau’r Cynulliad, a phwyllgorau’r Cynulliad yn gweld eich syniadau.

I ddysgu rhagor am Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ewch i’r wefan.

 

 

Dialogue is a tool for running open discussions to generate actionable ideas in response to specific challenges.

You can browse the discussions, submit your own ideas, read, rate and comment on other people’s ideas.

Take a look at the challenges run by the National Assembly for Wales and have your say on some of the biggest challenges facing Wales today. Your ideas will be seen by Assembly Members, and Assembly committees.

To find out more about the National Assembly for Wales, visit their website.